We Are One

19 December 2020 - 12 June 2021

Richard Westerhuis, Lisandro Suriel, Brian Coutinho, Pippilotta Yerna, Huang Yan, Rineke Dijkstra, Kiki Lamers, Hellen van Meene, Dindi van der Hoek, Philip Akkerman, Entang Wiharso 

Met trots presenteert de ARWE Gallery haar derde expositie in de nieuwe ruimte aan de Jeruzalemstraat 4 in Gouda. Dit keer betreft het een grootschalig overzicht van de portretkunst met als onderwerp het autonome portret. Dat kan gaan om een zelfportret, een groepsportret, maar ook om een werk waarin de mens zodanig centraal staat dat het tegen de grens aan zit van portret en autonoom kunstwerk. Beginnende kunstenaars en gevestigde namen laten op deze tentoonstelling een enorme diversiteit aan werk zien. Sommigen brachten recent werk in, van anderen is er ouder werk te zien. Overkoepelend thema is de diversiteit aan portretten en tegelijkertijd de overeenkomsten daarin: een fraai bewijs van diversiteit binnen een en hetzelfde thema. 

Als reactie op de huidige verdeeldheid in de samenleving, ontstaan door een te ver doorgevoerde individualisering en daarmee samenhangend najagen van eigenbelang, lijkt het gemeenschappelijk belang ondergesneeuwd te raken. Galeriehouder Edwin Spek wil met deze tentoonstelling laten zien dat er een fascinerende diversiteit in opvatting en uitwerking onder kunstenaars bestaat over het (zelf)portret, maar dat er tegelijkertijd ook heel veel overlap en overeenstemming is. Eenheid in verscheidenheid, zou je kunnen zeggen.

Bezoek de expositie op woe-sat van 11-17.